Avfallshantering och skräphämtning på ett smidigt sätt!

Vi välkomnar privatkunder och företag och gör vårt yttersta för att skapa den bästa lösningen så att ni snabbt, smidigt och med hög servicegrad kan bli av med ert avfall.

Hämtning av avfall

Hos Junkbusters blir du av med avfallet på ett enkelt och miljövänligt sätt. Vi erbjuder hämtning av grovsopor, byggavfall, trädgårdsavfall samt även el-avfall. Helt enkelt en smidig bortforsling till konkurrenskraftig förståelig prissättning.

Beställ online

Vi har gjort det enkelt för dig att beställa avhämtning av ditt avfall online.

Kundtjänst

Vår kundtjänst finns till för dig – behöver du hjälp är det bara att ringa 010 - 330 20 99 eller mejla på info@junkbusters.se.

Junk Made Easy

Vi erbjuder fler olika smidiga avfallslösningar.


Prisbelönt service och pålitlig samarbetspartner

Vi har i mer än 10 år hjälpt våra kunder, och under resans gång har vi tilldelats priser för vår miljövänlighet och innovativa teknik. Vi har erfarenheten och viljan att hjälpa dig när du behöver bli av med ditt avfall.

Vi utför mer än

1000

uppdrag per vecka

Branschledande

Trustpilot

Varje dag avhämtar vi mer än

200

ton

Junkbusters hämtar nästan alla typer av avfall

Junkbusters är, som namnet antyder, specialister på hämtning och bortforsling av olika typer av grovsopor!

Junkbusters erbjuder hämtning av grovsopor, upphämtning av storsäckar (även kallat big bags) och avfallscontainrar samt olika tjänster därutöver, såsom tömning av dödsbon och hela hem, eller tömning av kontor och andra uppdrag inom hämtning av avfall. Vi är främst verksamma i Storstockholm, och erbjuder vissa tjänster i Göteborgsregionen samt Malmö/Helsingborgs-regionerna.

Vi hämtar nästan alla typer av avfall, exempelvis grovsopor, byggavfall, trädgårdsavfall, elektronik, bråte, möbler m.m. Allt material transporteras till en återvinningscentral för återvinning på ett miljöriktigt sätt, och Junkbusters är en av Stockholms Stads certifierade grovavfallsinsamlare.

Bekanta dig med vår hemsida och läs mer om våra tjänster inom avfallshantering och grovsophämtning. Kontakta oss gärna på telefon 010-330 20 99, skicka mejl till info@junkbusters.se eller boka oss online! Varmt välkommen till Junkbusters!

Enkel avfallshantering

Avfallshantering och återvinning ska vara enkelt, smidigt och prisvärt! Därför grundades Junkbusters 2009, och vår framgång bygger på att vi sätter kundens behov i främsta rummet. Dessutom prioriterar vi god service och ett trevligt bemötande. När det gäller avfallshantering kan olika tjänster passa olika bra, och vi gör vårt yttersta för att skapa den lösning som passar kundens behov bäst.

Vad är det för typ av grovsopor? Hur mycket? Var finns grovsoporna? Det är exempel på frågor vi gärna ställer så att vi kan bistå dig på bästa sätt. Och du kan känna dig trygg med att allt insamlat material tas om hand på ett miljöriktigt sätt! Vi använder bara godkända återvinningsanläggningar som återvinner eller energiutvinner materialet. Junkbusters är godkända av Stockholm Vatten och Avfall för insamling av grovsopor, vilket är ett av många bevis på att vi sköter avfallshanteringen på ett korrekt sätt.

Specialister på avfallshantering

Junkbusters är, som namnet antyder, specialister på hämtning och bortforsling av olika typer av avfall, såsom bråte, grovsopor, byggavfall, skrot, trädgårdsavfall m.m. Junkbusters hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar samt även myndigheter, kommuner, ideella organisationer och andra typer av verksamheter. Vårt erbjudande till våra kunder omfattar främst tre olika tjänster inom återvinning.

Manuell hämtning av grovsopor då vi kommer med två man och en mindre lastbil. Vårt team bär, lastar och forslar bort avfallet – enkelt, smidigt och prisvärt. Du slipper själv bära och lasta, vi kommer och gör jobbet, nästan som en flyttbar container med bärhjälp. Vi kallar denna populära tjänst ”skräptaxi”, och det har aldrig varit lättare att bli av med skräpet. Inget uppdrag är för stort eller för litet, och vi utför även tömningar av kontor, butiker, lager eller tömning av dödsbon eller hela hem. Priset på vår tjänst baseras på mängden av avfall vilket inkluderar viss tids lastning på platsen, och behandlingsavgiften för återvinningen är inkluderad i priset. Skräptaxi-tjänsten erbjuds i Stockholm- och Göteborgs-regionerna.

Se mere om vores Affaldstaxa

Traditionell container kan vara lösningen

En annan typ av avfallshantering är den traditionella avfallscontainern. En container löser oftast avfallshanteringen vid stora mängder eller väldigt tungt avfall. För byggprojekt då man behöver forsla bort stora mängder fyllnadsmassor eller annat rivningsmaterial är en container i regel mest lämplig. Junkbusters erbjuder både traditionella liftdumper-containrar och lastväxlarflak i olika storlekar. Vår prissättning är tydlig och du betalar för transporterna av containern samt för avfallets vikt. Vårt sortiment av containrar erbjuds i Storstockholm samt Uppsala, Storgöteborg och Malmö-/Helsingborgsregionerna.

Storsäckar har blivit populärt på senare år, och säckarna har fått många namn, såsom bigbags eller byggsäckar – vi kallar våra säckar för Junkbags förstås. Storsäckens fördel är att den kan ta tunga material, kräver liten plats och inte behöver transporteras fram och tillbaka. En minicontainer skulle man kunna säga. Man köper sin säck och när den används för avfallshantering förbrukas den. Junkbusters säljer tomma storsäckar till konkurrenskraftiga priser, och hämtar dem givetvis när de är fyllda!

Se mere om vores containere

Frågor och svar rörande Junkbusters

Grovsopor är det skrymmande avfall som finns i ett hushåll som inte ryms i vanliga soppåsen. Exempel på grovsopor är möbler, kläder, böcker, husgeråd, sportsaker etc. Även renoverings- eller byggavfall är en sorts grovsopor. De sopor som ryms i soppåsen kallas icke skrymmande hushållsavfall och omfattar generellt hushålls-förpackningar/emballage och matavfall.

Ja. Följande avfallsslag ska vara separat i egna säckar: schaktmassor (jord, sand, grus, sten) alternativt minerala massor (betong, puts, tegel, kakel/klinkers). Det är vidare en fördel ur sorterings- och miljö-hänsyn om även trä, metall, plast, gips eller liknande läggs i egna separata säckar. Man ska aldrig lägga farligt avfall i en storsäck. Man kan använda storsäck för elektronik-avfall (allt med sladd eller batteri) respektive tryckimpregnerat trä om dessa är separat i egen storsäck (extra avgift tillkommer generellt).

Nej. Hos Junkbusters betalar du för leverans och tömning/hemtagning av containern, antal dagar du behöver containern samt för vikten på avfallet i containern med olika priser på olika avfallsslag (fraktioner). Vi erbjuder inte fasta priser med visst antal dagar av hänsyn till dig som kund, då den typen av prissättning oftast innebär ett högre totalpris för dig. Vi anser att det är bättre att du som kund har kontroll över den tid du behöver containern och vad du ska kasta i den, och därmed endast betalar för ditt behov, inte ett väl tilltaget schablonbehov.

Det beror på. En storsäck är som en mini-container, och dess fördel ligger i att den tar liten plats och lättare finns till hands, samt förstås, är ypperlig när det är mindre mängder avfall som ska tas om hand. En byggsäck är vidare fördelaktig när det är tungt avfall såsom schaktmassor eller minerala massor. Har man stor uppställningsplats och mycket avfall, är oftast en container att föredra.